Wycena nieruchomości opiera się na różnych czynnikach. Dokonując jej sami możemy nieprawidłowo określić jej wartość. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy.

Kiedy przyda się wycena nieruchomości

Wyceny nieruchomości dokonywać będziemy w wielu różnych sytuacjach. Najbardziej oczywistym przykładem jej jej sprzedaż. Żeby dobrze określić cenę i nie stracić na transakcji warto poznać dokładną wartość nieruchomości. Od czasu, kiedy ją nabyliśmy, jej wartość na pewno się zmieniła. Jest to zależne od stanu, w jakim dana nieruchomość jest, od efektu inwestycji w nią, jakich dokonaliśmy, a także od czynników zupełnie od nas niezależnych – takich jak na przykład powstająca dookoła infrastruktura. Ponieważ wartości nieruchomości nie da się określić w sposób zerojedynkowy, warto skorzystać tu z pomocy rzeczoznawcy. Wyceny będziemy dokonywać także w sprawach o kredyt hipoteczny, w przypadku podziału spadku czy podziału majątku przy rozwodzie. Jeśli na przykład nie zdecydujemy się na sprzedaż domu, ale na spłatę byłego współmałżonka lub osoby, która jest drugim spadkobiercą, musimy dokładnie znać wartość przypadającego nam majątku.

Wycena nieruchomości jako składnika przedsiębiorstwa

Może być też tak, że dokonujemy wyceny nieruchomości stanowiącej część przedsiębiorstwa. Będziemy to robić, na przykład w przypadku planowanej fuzji lub konieczności optymalizacji. Co wpływa na wycenę przedsiębiorstwa? Metody wyceny przedsiębiorstw są różne i uwzględniają różne czynniki. Metody dochodowe opierają się na dochodzie generowanym przez przedsiębiorstwo. Takim dochodem może być kwota uzyskana za sprzedaż nieruchomości. W metodzie majątkowej uwzględnia się wartość majątku firmy, a zatem również wartość nieruchomości wchodzących w skład tego majątku. Są także metody porównawcze, opierające się na publicznie dostępnych danych, dotyczących przedsiębiorstwa o podobnym statusie, z tej samej branży.

Nieruchomość stanowi często istotny składnik majątku. Warto więc poważnie potraktować jej wycenę i powierzyć ją rzeczoznawcy, który będzie wiedział jakie czynniki brać pod uwagę i w jaki sposób przeprowadzić cały proces. Dzięki temu, zyskamy gwarancję tego, iż nie stracimy na sprzedaży nieruchomości, ani nie damy się nikomu oszukać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here