ETF-y to fundusze inwestycyjne, które cieszą się wśród inwestorów coraz większą popularnością. Na jakiej zasadzie działają? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działają ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, które są notowane na giełdzie. W efekcie charakteryzuje je nie tylko wysoka płynność, ale również bieżąca wycena. Na tym jednak nie kończą się cechy, które odróżniają je od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ponieważ odmienny w tym przypadku jest również cel działania. Warto bowiem wiedzieć, że ETF-y nie działają w celu uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonania rynku, ale dążą do wiernego naśladowania instrumentu bazowego, na którym się opierają. Co może nim być? Otóż, instrumentem bazowym mogą w tym przypadku być między innymi indeksy giełdowe, koszyki akcji, czy nawet kryptowaluty. W efekcie w skład ETF-u wchodzą akcje dokładanie tych samych spółek, które tworzą dany indeks. Dzięki temu każda zmiana wartości tego indeksu skutkuje identyczną zmianą wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Jak kupować ETF-y?

Zakup ETF-ów jest ogólnodostępny, co wynika z faktu, że może dokonać go każdy, kto posiada rachunek maklerski. Jest on prowadzony przez brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Klikając w link inwestuj z Saxo można przenieść się do konkretnej oferty, co pozwala otworzyć własny rachunek maklerski. Warto jednak mieć świadomość, że wybór brokera powinien być dokładnie przemyślany, co wynika z faktu, że przekłada się on nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również inne kwestie, których przykładem może być wiarygodność, wysokość pobieranych opłat, czy poziom oferowanego wsparcia technicznego. Czym zatem kierować się przy porównywaniu rachunków maklerskich. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł przybliżający tajniki procesu wyboru brokera.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Z czego wynika rosnąca popularność ETF-ów? Przede wszystkim z faktu, że są one łatwo dostępne oraz pozwalają uzyskać stabilny zysk w długoterminowej perspektywie. Jest to możliwe ze względu na fakt iż większość indeksów giełdowych w długoterminowej perspektywie rośnie, a co za tym idzie ich naśladowanie może być dobrym rozwiązaniem. Do zalet ETF-ów zaliczyć należy także niskie opłaty za zarządzanie, które wynikają z tego, że jest to zarządzanie pasywne. Co więcej jest to forma inwestycji, która nie wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych, a co za tym idzie sprawdza się w przypadku osób, które nie mają czasu bądź ochoty, by codziennie zajmować się giełdą. Nie wymaga również podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to fundusze, których popularność z pewnością będzie dalej rosła. Wynika to przede wszystkim z ich zalet oraz faktu, że inwestować w nie może praktycznie każdy. Co więcej, jest to forma inwestycji, która nie wymaga od inwestora poświęcania dużej ilości czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here