Wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej poszukuje źródła dodatkowych pieniędzy. Ze względu na brak możliwości wzięcia tradycyjnego kredytu w banku niejednokrotnie decydują się one na zaciągnięcie pożyczki pozabankowej. Na polskim rynku istnieje wiele instytucji oferujących tego typu rozwiązania klientom indywidualnym. Można jednak znaleźć również instytucje oferujące pożyczki dla przedsiębiorców. Ogólnie rzecz biorąc pożyczki pozabankowe kierowane są do bardzo różnorodnych grup klientów.

To, do kogo kierowana jest oferta pożyczki, zależne jest od indywidualnych ustaleń będącej pożyczkodawcą. Ogólnie rzecz ujmując pożyczki pozabankowe mogą być udzielane wszystkim, którzy ukończyli 18 lat. Górna granica wieku jest natomiast zależna od konkretnego pożyczkodawcy. Zazwyczaj jednak mieści się ona w przedziale 70-75 lat. Firmy pożyczkowe np. Lendon, Wonga, Vivus nie różnicują klientów ze względu na wysokość zarobków czy też inne kryteria. Pierwszą grupą korzystających z pożyczek pozabankowych są osoby chcące uzyskać potrzebną im gotówkę w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnym spełnieniu jedynie minimum formalności. System, w jakim działają instytucje udzielające pożyczek pozabankowych pozwala na uniknięcie dogłębnych analiz sytuacji finansowej konsumenta oraz składania przez niego dużej ilości dokumentów potrzebnych do tego celu. W przypadku takiego rozwiązania wspomnianą procedurę można skrócić do około 15 minut. Konieczne jest jednak zaakceptowanie wyższego oprocentowania.

Ze względu na to, że instytucje udzielające pożyczek pozabankowych nie wnikają aż tak głęboko w sytuację finansową konsumenta, jak tradycyjne banki, oferują one swoje usługi również osobom nieposiadającym zdolności kredytowej, bądź też ze złą historią BIK. Do tej grupy klientów należą także osoby zadłużone, pod warunkiem, że nie są one wpisane jako nierzetelni dłużnicy w Biurze Informacji Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dłużników.

Z pożyczek pozabankowych niejednokrotnie korzystają również osoby, które z różnych powodów nie są w stanie udokumentować osiąganych przez siebie dochodów w sposób wymagany przez banki. Dotyczy to między innymi osób zatrudnionych na umowy zlecenie lub też umowy o dzieło. Instytucje pozabankowe zwykle nie wnikają w sposób osiągania przez konsumenta dochodów. Wystarczy im jedynie oświadczenie o miesięcznych zarobkach oraz terminowa spłata pierwszej pożyczki, zgodna z ustaleniami harmonogramu dostarczonemu wraz z umową pożyczkową.

Popularność pożyczek pozabankowych stale wzrasta, między innymi ze względu na fakt, że tradycyjne kredyty są coraz trudniej dostępne dla osób zadłużonych. Decydując się na takie rozwiązanie należy jednak pamiętać, że tego typu pożyczki przeznaczone są do rozwiązywania krótkotrwałych problemów finansowych, nie zaś do spłaty zobowiązań, które narastają od wielu miesięcy lub lat. Warto również pamiętać, że niespłacenie pożyczki w terminie będzie skutkowało naliczeniem karnych odsetek, co spowoduje wzrost kwoty koniecznej do uiszczenia. 

Ogólnie rzecz ujmując klientami firm udzielających pożyczek pozabankowych są często osoby z bardzo niskim scoringiem (czyli takie, które według wykorzystywanych przez bank narzędzi do pomiaru wiarygodności pożyczkobiorcy plasują się na niskich pozycjach). Około 65% pożyczkobiorców ma scoring na poziomie 354-533, natomiast wśród kredytobiorców taka sama liczba znajduje się w przedziale 534-677. Warto pamiętać, że scoring ma dla banków decydująca rolę podczas podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu bądź też jego odmowie.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here