Skuteczne inwestowanie kapitału to w dzisiejszych realiach nie lada wyzwania. Modele najbardziej tradycyjne, jak lokaty bankowe lub nawet obligacje skarbowe, praktycznie nie przynoszą zysków- ich oprocentowanie z ledwością równoważy inflację. Z drugiej strony zmienność rynków finansowych jest tak duża, iż lokowanie środków w bardziej ryzykowne aktywa albo wymaga profesjonalnej strategii, albo też będzie de facto bardziej przypominać hazard, niż inwestycję.

Czy oznacza to jednak, że inwestor stoi przed wyborem, który nie zawiera żadnej dobrej opcji? Niekoniecznie. Nikt przecież nie powiedział, że inwestować musimy w pełni samodzielnie i opierając się jedynie na naszej własnej wiedzy oraz rozeznaniu.

Rozwiązaniem, które z pewnością warto rozważyć są usługi inwestycyjne. W ramach tego modelu możemy wyróżnić następujące faktory:

  • 1. Fachowe poradnictwo inwestycyjne, które uwzględnia profil inwestycyjny klienta a następnie dobiera zoptymalizowane pod kątem owego profilu strategie inwestycyjne
  • 2. Przygotowanie gotowych strategii inwestycyjnych
  • 3. Specjalistyczne narzędzia umożliwiające maksymalną efektywność realizacji wybranych strategii inwestycyjnych poprzez nieustanną analizę procesów zachodzących na rynku przy jednoczesnym korygowaniu wdrożonych strategii

Co bardzo istotne, naprawdę rzetelne usługi inwestycyjne z konieczności muszą zawierać wszystkie wymienione faktory. Dlaczego jest to tak istotne?

Samo udzielenie klientowi porad oraz analiza profilu inwestycyjnego klienta w żaden sposób nie gwarantuje powodzenia inwestycji. W dzisiejszych realiach sytuacja może diametralnie odmienić się w przeciągu dosłownie kilku tygodni. Dla klienta będzie to oznaczać trwanie przy strategii inwestycyjnej, która w danym momencie albo przestała być efektywna, albo stała się znacznie bardziej ryzykowna, niż z początku.

Opracowanie oraz przekazanie klientowi gotowych strategii inwestycyjnych to pozostawienie klienta samego sobie w gąszczu wciąż zmieniających się realiów. Nawet jeżeli dana strategia jest efektywna przez dłuższy czas, to profesjonalne korygowanie jej założeń na bieżąco oraz umiejętne zarządzanie ryzykiem oraz dynamiczna dywersyfikacja portfela pozwolą klientowi na uzyskanie znacznie korzystniejszych rezultatów.

Dopiero więc połączenie wszystkich tych komplementarnych względem siebie elementów może być uznawane za pełnowartościowe usługi inwestycyjne. Klient otrzymuje nie tylko szereg informacji oraz profesjonalne i dopasowane do jego potrzeb strategie inwestycyjne. Dzięki nowoczesnym narzędziom strategie te są na bieżąco kontrolowane oraz poddawane korektom, co pozwala na elastyczne dopasowywanie się do zmiennych warunków rynkowych oraz minimalizację strat w przypadku ewentualnych tąpnięć na rynku. 

Dlaczego wiec warto korzystać z profesjonalnych usług inwestycyjnych Vienna Life? W internecie można bez problemu znaleźć całe mnóstwo różnego rodzaju materiałów poradnikowych poświęconych tematyce inwestowania. Materiały takie mają albo postać artykułów w rodzaju „w co warto inwestować w 2020” albo stanowią uproszczone poradniki inwestycyjne udzielające czytelnikom zupełnie podstawowych, niekiedy wręcz banalnych porad.

Należy jednak pamiętać, że sam dobór aktywów w jakich lokuje się środki to jeszcze nie „strategia inwestycyjna”. Co więcej, w dzisiejszych realiach inwestor powinien dysponować więcej, niż jedną strategią, aby razem ze zmianami na rynku móc przenosić ciężar z jednej strategii na kolejną.

W ten sposób dotykamy niezwykle istotnej kwestii, jaką jest różnica pomiędzy samą strategią inwestycyjną a realizacją owej strategii. Żaden poradnik nie zaoferuje klientowi gotowej, profesjonalnej strategii inwestycyjnej. Jest to niemożliwe chociażby ze względu na różnice profilu inwestycyjnego rożnych klientów. A przecież nawet najlepsza strategia lub zbiór strategii to tak naprawdę jedynie założenia inwestycyjne. Strategię inwestowania tworzy się między innymi bazując na prognozach. Prognozy często jednak okazują się zawodne a skuteczna realizacja strategii inwestycyjnej to zawsze kwestia obserwacji i analizy tysięcy różnych zmiennych. 

Usługi inwestycyjne Vienna Life to kompleksowa obsługa klienta w najwyższym standardzie. Pakiety inwestycyjne Vienna Life zakładają nie tylko sformułowanie spersonalizowanych założeń(strategii) inwestycyjnych, ale również ich profesjonalną realizację. Ta ostatnia jest możliwa dzięki profesjonalnemu monitorowaniu zmian na rynku, wczesnemu dostrzeganiu rosnącego ryzyka, percepcji nietypowych i potencjalnie ryzykownych sytuacji rynkowych, analizę zachowań rynków oraz wychwytywanie wszelkich zmian wykraczających poza normę. Dokładne monitorowanie np. rynku akcji umożliwia odpowiednio wczesne wycofanie środków jeszcze zanim dojdzie do gwałtownej przeceny danego rodzaju aktywów. Jednocześnie usługi inwestycyjne Vienna Life to również percepcja tendencji wzrostowych, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane w celu maksymalizacji zysku klienta, o ile tylko strategia inwestycyjna zostanie odpowiednio szybko poddana korekcie.

Usługi inwestycyjne Vienna Life stanowią elastyczny system zawierający w sobie:

  1. Formułowanie założeń inwestycyjnych
  2. Obserwację i analizę zdarzeń rynkowych
  3. Dostosowanie polityki inwestycyjnych do zmiennych rynkowych oraz reakcję na zwiększone ryzyko

W ten sposób klient otrzymuje produkt skrojony na miarę. Nie tylko na miarę swoich indywidualnych potrzeb ale również na miarę skomplikowania i zawiłości, jakimi cechują się mechanizmy rządzące zachowaniem obecnych rynków finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here